icon

Företagets IT-underhåll och datastöd

Upprätthållandet av företagens och föreningars datautrustning och lokalnät (LAN) med tillhörande dataskydd. Det finns flera valfia tjänster så som automatisk säkerhetskopiering över nätet, kundregister eller medlemsregister, samt andra skräddarsydda online-databaser eller ett fullständigt intranät.

icon

Webbsidor och design

Vår mångsidiga webbservice inkluderar webbdesign och webutveckling av både stora och invecklade webbportaler för företag, samfund och mindre föreningar men också små och enkla sidor för mindre företag. Integration med sociala medier och möjlighet att se webbsidor med mobiltelefoner ser vi som en självklarhet.

icon

Webb-system och intranät

Mångsidiga intranätsystem som enkla att använda för både företag och samfund och föreningar med bl.a. verktyg för organisering av filer, intern kommunikation och intern tidsorganisering. Lösningarna skräddarsys för kundens behov och vi utgår från att intra-systemet skall vara lätt att använda och att systemets egenskaper ska vara meningsfulla för kundens ändamål.

icon

Online databaser och register

Behövs det ett system för företagets kundregister eller föreningens medlemsregister? Vi är erbjuder också uppsättande av skräddarsydda databaser för olika kunders specialbehov. Till exempel en båtshamns register på båtar eller kanske företagets CRM-system.

icon

IT-konsultering och programutveckling

Vi erbjuder vår expertis i frågor gällande informationsteknologi web-system. Kontakta oss om du har något data-relaterat problem eller om du till exempel funderar på nya IT-infrastrukturanskaffningar.

icon

Hosting och online-backup

Web hosting, utrymme för egna hemsidor, registrering av .fi -adresser eller andra domain, nameserver, e-post forward-service eller webmail. Vi erbjuder också automatisk säkerhetskopiering över nätet till våra servers.


Skräddarsydda lösningar

På Nudata tror vi på individuella lösningar för varje kund. Med användarvänlighet och enkelhet som utgångspunkt bygger upp lösningar som motsvarar kundens individuella behov, med tillräcklig funktionalitet som känns meningsfull för användaren och möjliggör att användaren kan koncentrera sig på innehållet i stället för systemet.

Personligt och bekymmersfritt IT-stöd

För oss är det viktigt att kunderna känner att de får bra och individuell service och stöd. Vi strävar till snabb responstid och enkel kommunikation utan invecklade tekniska detaljer och yrkesjargon.